Tehniskā apsardze 

Objekts, atkarībā no tā telpu īpašībām, tiek aprīkots ar apsardzes un/vai ugunsdrošības signalizāciju, kas ļauj kontrolēt objekta stāvokli un tā izmaiņas (nesankcionēta iekļūšana u.c.).