Fiziskā apsardze

Fiziskā apsardze ir efektivāks līdzeklis klienta un viņa īpašuma apsardzes nodrošināšanai ar apsardzes darbinieka palīdzību.

Apsardzes darbinieka galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt kartību, caurlaides režīmu un materiālo vērtību saglabāšanu;
  • veikt teritorijas patrulēšanu;
  • novērst un mazināt iespējamus zaudējumus.